Warmtepompen (duurzaam verwarmen, koelen en warmwater)

Met een warmtepomp bent u gewapend tegen zowel de strengste winter als de heetste zomer. Een warmtepomp verwarmt uw ruimte tijdens de winter en koelt ze af tijdens de zomer. Bij koeling zal het koelmiddel van het toestel de warmte van de ruimte absorberen om het dan buiten af te zetten. Het omgekeerde principe geldt bij verwarming. De warmtepomp is uitstekend en kostenbesparend alternatief (tot 60%) voor ketels die werken met fossiele brandstoffen met als optie koeling of sanitair warm water. Het milieuvriendelijk aspect van warmtepompen is een belangrijk troef gezien het energieverbruik erg laag ligt en de CO2 uitstoot erg beperkt blijft.Warmtepompen lucht-water


Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte onttrokken aan de buitenlucht naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en het aanmaken van sanitair warm water. Dit is eveneens hetzelfde principe die nu wordt gebruikt voor het verwarmen van zwembaden (zie zwembadwarmtepomp). Uiteraard werken wij enkel met de zuinige, milieuvriendelijke, gecertificeerde toestellen die onderworpen zijn aan de strenge Europese wetgeving inzake energie verbruik en CO2-uitstoot. De lucht-water warmtepomp wordt ook veelal toegepast bij hybride systemen, waarbij een warmtepomp en de cv-ketel worden gecombineerd tot één systeem. Warmtepompen water-water


Deze warmtepomp haalt de warmte uit opgepompt grondwater, koel- of oppervlaktewater of uit een grondcollector (geothermie). Het grondwater heeft een constante temperatuur van 10 tot 14 °C en is meestal overvloedig aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. In een pompput wordt het grondwater aangezogen met een onderwaterpomp, waarna het via de warmtepomp naar de retourput wordt gebracht. Er is ook een bijkomende mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer. Warmtepompen lucht-lucht


De lucht-lucht (calorieën) warmtepomp is het meest bekend als airconditioning. Maar dan wel te vergelijken met een omgekeerd werkende airco. We voegen elektrische energie toe en verplaatsen de warmte (calorische energie) van het ene punt naar het andere. Met andere woorden: we onttrekken warmte aan de buitenlucht en verplaatsen die via de warmtepomp naar de gewenste ruimte binnen.  Een lucht-lucht warmtepomp werkt doorgaans tot een buitentemperatuur van -15°C en leveren afhankelijk van de temperatuur 2 tot 4 keer meer energie dan ze nodig hebben! Op deze manier ga je veel energie besparen en ben je bovendien erg milieuvriendelijk aan het verwarmen of koelen. Het systeem is makkelijk plaatsbaar en perfect toepasbaar bij zowel nieuwbouw, renovatie als bestaande woningen.Subsidie regelingen  voor duurzame energie


EIA subsidie voor bedrijven

ISDE subsidie voor duurzame energie
Wilt U meer informatie of welke mogelijkheden er zijn? 

Laat het ons weten of vul het contact formulier in